Xây dựng trạm biến áp 750kVA - Trung cư Cát Tường - Thành phố Bắc Ninh

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dự án

Call: 0965.286.258

tramdien.net@gmail.com

Tư vấn dự án

Fanpage

Thư viện ảnh

Xây dựng trạm biến áp 750kVA - Trung cư Cát Tường - Thành phố Bắc Ninh

- Xây dựng trạm biến áp 750kVA (trạm Kios)
- Lắp đặt cáp lực hạ thế 250m.
Các dịch vụ liên quan

Tin tức

Videos

Đối tác